Etikett: diagnos

3 förhållningssätt gentemot svensk sjukvård

3 förhållningssätt gentemot svensk sjukvård

God sjukvård är i dagens Sverige inget som en har tillgång till med automatik. Det är en ständig kamp att få rätt diagnos, rätt hjälp och svar på alla frågor en har när en redan från början är svag och trött. För att jag ska