Etikett: vetenskapsteori

Uppmuntrande!

Uppmuntrande!

Jag har under flera veckor känt att det paper jag lämnade in under förra delkursen, den delkurs som jag fortfarande anser är den tråkigaste och svåraste kurs under hela min tid på universitetet, var ett av de sämsta jag skrivit. Att mitt resonemang var undermåligt