Compliance ~ följsamhet

Compliance ~ följsamhet

Att vara kroniskt sjuk innebär att acceptera en del regler. Det handlar om mat, men också mediciner. Att följa ordinationer, och att vara nöjd när jag kommer ihåg att ta tabletter, göra ordinerade strechövningar, hålla mig till den kost jag mår bra av.

På engelska finns ett väldigt bra ord, compliance. Direkt översatt betyder det foglighet, eftergivenhet eller samtycke, ord som inte har samma ton som compliance. Foglighet och eftergivenhet är passiva och negativa ord, ord som jag inte vill använda om mig själv och mitt beteende. Samtycke är nog mer riktigt jämfört med hur jag använde ordet, men samtycke är för mig kopplat till sexualitet och kroppsautonomitet.

Inom sjukvården är översättningen följsamhet. Det känns som ett ord som bättre beskriver det jag gör. Men följsamhet är ett ord som jag saknar i diskussionen med vårdgivare. Följsamhet måste ske med vilja och motivation.

Under perioder har jag inte tagit mina mediciner. Det har berott på olika orsaker, men framförallt att jag inte ville vara sjuk. Samtidigt upplevde jag att det var pinsamt att berätta att jag inte ”skött” mig. Och det är lett till att jag inte berättat hur dåligt jag sköter behandlingen eller att jag låtit bli att ta kontakt om något händer. Och det beror på den ilska och besvikelse som sjukvården utrycker på olika sätt, och den skam som de skapar hos mig.

Det skammande som sjukvården ibland ägnar sig åt gör att regler kanske följs, eller att avvikelser döljs men det uppmanar inte till att vara delaktig i det egna måendet. Compliance är ett samspel.Lämna en kommentar