Etikett: amiee teegarden

Seriebonanza

Seriebonanza

På sistone har jag upptäckt några nya serier. Så här kommer topp 3 just nu, bland de nya alltså! Alla dessa serier har jag sett vad som finns att se, så det är en helhetsbedömning om vad som är läget i just detta nu! Först