Etikett: fakta

Poddar för att lära mig om mig själv

Poddar för att lära mig om mig själv

Det sätt jag angripit AIP är genom poddar. Jag såg idén om AIP i någon facebookgrupp, men eftersom jag är en person som gillar att vara påläst innan jag agerar, så tog det några månader innan experimenterandet började och att jag sedan kör en elimineringsfas.