Etikett: framtiden

Fastlåst

Fastlåst

Beslut låser in en. Att göra a innebär att det enda alternativet är b och sedan c att alla andra sätt att agera faller. Beroende på omständigheter och strukturer blir möjligheten att göra val ytterst begränsade. Därför tror jag inte på fritt val. Oftast finns