Fastlåst

Fastlåst

Beslut låser in en. Att göra a innebär att det enda alternativet är b och sedan c att alla andra sätt att agera faller. Beroende på omständigheter och strukturer blir möjligheten att göra val ytterst begränsade. Därför tror jag inte på fritt val. Oftast finns det bara en väg att gå, i alla fall endast en väg som faktiskt upplevs som möjlig.

Just nu är det många beslut som måste fattas och andra beslut jag tagit innam som jag måste leva med. Det är valår. Jag är snart färdig med min utbildning. Vad jag vill, vad som är möjligt och vad som är bäst korrelerar inre helt och hållet. Den som brukar vara den jag rådfrågar är jag inte helt överens med. Det är mycket. Och jag är skör. Kan inte tänka klart. Vill mest gråta hela tiden. Inte en optimal situation.Lämna en kommentar