Ansvar, ordning och reda!

Ansvar, ordning och reda!

Det pratas ofta inom politiken om ansvar, och om en politik som står för ordning och reda. Men vad betyder ordning i ekonomin? Är det ordning att offra miljön för att kunna göra skattesänkningar? Är det ordning och reda att på ideologisk grund skära ned i offentlig sektor och sätta en hel generation i permanent arbetslöshet? Det finns många exempel på vad som händer då neoliberala teorier används för att spara länder ur ekonomiska kriser. Och som vi kan se i exempelvis Grekland så fungerar det inte så bra.

Jag tycker att vi ska fundera på vad ordning och reda innebär. Att satsa på en infrastruktur som gör att det går att resa och att förflytta gods? Att säkerställa att det finns tillräckligt många vuxna i skolan så att barnen är trygga och får det stöd de behöver? Att ha en arbetsmiljö där alla kan arbeta till 65 och inte behöver förtidspensioneras pga förslitningsskador?

Bara en tanke….Lämna en kommentar