Arbetet bakom

Arbetet bakom

För varje liten sak som kommer ur en organisation ligger timmar av tankar och förberedelser bakom. För ett möte med en föreläsare ska först någon lämplig person hittas och bokas in. Personen ska bli mött på ett ställe den hittar till, det ska köpas in en gåva. Det ska skapas ett Facebook-evenemang och folk ska peppas att komma. För varje flygblad som ska delas ut måste personer som ska vara med engageras. Ett budskap formuleras och flygbladet i fråga designas. För att skriva ut flygbladet måste tillgång till skrivare ordnas och de måste klippas. Först efter det kan vi dela ut dem.

Ibland tror jag att saker och ting runt omkring mig fungerar lite för smärtfritt eftersom jag har både två och tre back up-planer för varje del. Kollar upp tågtider och ser till att det finns marginal. Garanterar att det vid sena återbud finns verksamhet ändå. Organiserar och styr. Ibland funderar jag på att bara sätta mig ner och låta allt bara bli som det blir. Men då blir pliktkänslan i mig väldigt påtaglig och en begynnande ångest kommer krypande.

Det jag vill ge LSSK är möjligheten att slippa uppfinna hjulet varje gång som något ska göras. Inte behöva börja från början varje gång en dagordning ska skrivas, en work shop planeras, medlemmar ska skrivas in i partiet, kontakter med universitetet ska tas, blanketter till ABF ska fyllas i, med vilka intervall hemsidan bör uppdateras eller vilka frågor som ställs oftast. Ge ingångar till att prata med förbundet och ssu-distriktet, vad som är viktigt att upprätthålla i partiet och gentemot klubben i Malmö. En massiv mängd av information som jag sitter på och som borde bli vår gemensamma kunskap. Det är vad jag vill ge LSSK.Lämna en kommentar