Det är fredag, senare blir det välfärd

Det är fredag, senare blir det välfärd

Det pratas jobb. Det är Mikael Damberg. Kommunalråd står i talarstolen. Några av oss åhörare hade en diskussion igår om förändringar som behöver göras internt som aldrig går att genomföra gör att ombudsgruppen på kongressen har den sammansättning den har.

Det skulle behöva vara fler ’vanliga medlemmar’ här. Andelen kommunalråd/oppositionsråd, regionråd, riksdagsledamöter och Europaparlamentariker samt anställda av olika slag inom partiet är oroande stor (i Skåne drygt 30%). Jag tycker att heltidsarvoderade politiker och anställda inte borde få ställa upp till att bli kongressombud. De har redan mycket inflytande och hamnar i en variant av jäv. Problemet är ju att så många av ombuden är just heltidsarvoderade och anställda och det skulle kanske ta emot att rösta bort sin egen möjlighet till inflytande.

Den andra frågan som vi fastnade på var om det borde finnas grundombud för alla arbetarekommuner. Ungegär 100 arbetarekommuner har inte representation här. Och de stora ser inte problematiken i att vara liten och lida av det informationsunderskott och det stora avstånd som finns i vårt parti. Därför är det väldigt svårt att få igenom en sådan organisatorisk reform, de som behöver denna åtgärd är ju inte här!Lämna en kommentar