Fem timmar politik

Fem timmar politik

Jag älskar att vara en del av socialdemokratins mest progressiva förbund s-studenter. Det är en ynnest att få vara en del av att forma vad socialdemokratin kan vara och borde vara i framtiden.

S-studenter är också den plats inom arbetarrörelsen som jag har hittat min plats. Efter att ha varit i flera klubbar finns mutt hjärta i den ideologiskt drivna klubben LSSK här i Lund. Arbetarrörelsen är mångfacetterad och har så många ansikten. Det är facket, partiet, studenterna, ungdomarna, kvinnorna, de underordnade, de som ser samhället som något mer än sig själva. Det är inom denna rörelse ich framför allt inom s-studenter sol jag har träffat de bästa människorna i mitt liv. Personer som gett mig ofantlig glädje och nedbrytande hjärtesorg, styrkan i att vara många och slipstenen som miba argument har dragits genom.

Oavsett hur många högskolepoäng jag har, vilken lön jag kan komma att få, vart jag bor, så påminn mig om detta. Att det är socialdemokratin som har format mig till den jag är.  Att det är i detta sammanhang som jag har fått min ilska till att bli handlingskraft. Att det är i  kraften i att vara enade tillsammans som grunden till min styrka finns.

Efter fem timmar med en av mina vänner ftå och s-studenter så går jag in u höstterminens arbete med nya idéer och framtidstro!Lämna en kommentar