En rörelse som socialdemokratin måste ha bredd

En rörelse som socialdemokratin måste ha bredd

I en rörelse så stor som socialdemokratin, med ambitioner på +35% av rösterna i valet till hösten så går det inte att vara ense. Om alla som är engagerade skulle vara överens hade jag varit orolig! Enligt mig är ett vitalt parti beroende av en en debatt med högt till tak. Vi ska stöta och blöta alla beslut. Vi ska votera och vinna och förlora. Men när besluten är tagna så måste vi sluta upp bakom de beslut som fattats, oavsett om jag gillar hur de blev.

Det som är avgörande för att jag är engagerad politiskt är inte sakfrågorna, det är grundvärderingarna.

Jämlikhet

Solidaritet

Frihet

Alla saker jag gör, alla beslut jag tar, alla överväganden, baseras på om de leder till ökad jämlikhet, frihet och solidaritet!

Tyvärr så är samhället idag extremt individualistiskt och i stort sett allt som omger oss just nu innebär att alla ska ta hand om sig själva. Att kämpa på mot denna individualism är den uppgift som jag tror är viktigast just nu. För individualismen är så tätt sammankopplad med det kapitalistiska produktionssystemet och vi är helt inbäddade i att pengar är grunden till allt. Ibland är det svårt att veta vad som är ’rätt’ i denna insnärjda verklighet. Magkänslan och skolningen kommer ofta inte fram till samma resultat, och skolningen blir allt viktigare. Annars kommer inte samhället att bli mer jämlikt, fritt och solidariskt.

Hur vi inom rörelsen förhåller oss till sakfrågor och ideologi skiljer sig åt. Vi tycker olika i mycket, värderar vissa saker högre än andra, men ändå är vi kamrater. Vi kämpar för samma sak, ett bättre samhälle för alla. För oavsett hur hård debatten är så är vi rörelsen tillsammans. Och det är i bredden som möjligheten att förändra samhället finns. Det är i samtalet mellan meningsmotståndare vi hittar kompromisserna som kan bli till stora samhällsomvälvande reformer. Det är när vi klarar av denna form av politikutveckling som vi är som starkast!Lämna en kommentar